Zwroty

Jak dokonać zwrotu towaru?

Chcąc dokonać zwrotu towaru należy wypełnić zgłoszenie zwrotu sprzedaży. W zakładce faktury, po odnalezieniu prawidłowego dokumentu proszę wybrać opcję „Dokonaj zwrotu produktu”. W nowo otwartym oknie przeglądarki wyświetli się lista zakupionych produktów z danej faktury.

Należy wybrać produkty do zwrotu i przejść dalej. W następnym kroku należy podać powód zwrotu danego produktu. W przypadku produktów posiadających numer seryjny wymagane jest uzupełnienie tego pola. W następnym kroku system poprosi o wypełnienie danych kontaktowych. Jeśli dane korespondencyjne zgadzają się z tymi z faktury to można skorzystać z przycisku „uzupełnij formularz danymi z faktury”.

W ostatnim kroku znajduje się podsumowanie wszystkich wprowadzonych informacji. Po zatwierdzeniu należy wydrukować formularz zwrotu dostępny do pobrania z wyświetlonej strony lub z wiadomości mail otrzymanej na podany do korespondencji adres e-mail oraz dołączyć do zwracanych produktów.

W jakim terminie można zwrócić towar?

Na zwrot towaru klient ma 14 dni od daty jego otrzymania. Wystawienie faktury korygującej realizowane jest w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.

Kto ponosi koszt zwrotu towaru?

Koszt zwrotu towaru ponosi klient. Jeśli zwrot gabarytowo zmieści się do paczkomatu to można skorzystać z darmowego zwrotu paczkomatem.

Jakie dokumenty są wymagane?

Podstawą realizacji zwrotu jest wypełnione zlecenie zwrotu sprzedaży dostępnego TUTAJ. Towar bez wypełnionej dokumentacji będzie odsyłany do klienta na jego koszt.

Obniżenie wartości zwrotu

W przypadku widocznych śladów otwarcia lub użytkowania zwracanego produktu Sprzedawca może naliczyć koszty sprawdzenia Towaru w wysokości 15,00 zł netto za sztukę sprawdzonego Towaru. W uzasadnionych przypadkach koszty te mogą wzrosnąć, gdy w zwracanym urządzeniu wystąpi usterka spowodowana niewłaściwym użytkowaniem (np. przepięcie, uszkodzenie mechaniczne itp.) i niezbędna okaże się ekspertyza lub naprawa Towaru.

W jaki sposób realizowany jest zwrot środków?

Rozliczenie faktury korygującej zostanie zrealizowanie zgodnie z warunkami handlowymi. W przypadku nieopłaconej faktury źródłowej korekta zostanie rozliczona z dokumentem źródłowym.