Rejestracja partnera B2B
NIP
Dane firmowe
Dane do faktury VAT:
Nazwa firmy*
Kraj*
Miasto*
Kod pocztowy*
Ulica*
Nr domu*
Nr mieszkania

* Pola wymagane

Firmowe dane kontaktowe:
Telefon*
E-mail*
Dane osoby kontaktowej:

Osoba musi być uprawniona do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu rejestrowanej firmy. W przypadku niezgodności danych z dokumentami rejestrowanymi firmy - rejestracja zostanie odrzucona

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
Dokumenty firmowe
1. Dokument nadania NIP
2. Zaświadczeń o numerze identyfikacyjnym REGON
3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej / Odpis aktualny z KRS
4. Inne Jeśli posiadasz inne dokumenty, które przyśpieszą weryfikację (obecną umowę handlową) dołącz je w tym miejscu. (Możesz tutaj zaznaczyć więcej niż jeden plik)
Kto mnie pozyskał na platformę Hurton (imię i nazwisko i/lub miasto)?*
Uwagi do rejestracji


* Pola wymagane

Potwierdzenie
Pozostał ostatni krok
Sprawdź poprawność wprowadzonych danych.
Odbiorca: Marcin Kowalski
Telefon: 700-324-238
Ul. Kopernika 24/3, 42-200 Częstochowa